สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Division of Industrial Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
Somchai2018IE
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
 
       
Parinya A-Chaimongkol 150x200 anoj pattarapong
อ.ปริญญา  พัฒนวสันต์พร อ.ชัยมงคล  ลิ้มเพียรชอบ อ.ดร.อณจ  ชัยมณี อ.ภัทรพงษ์  ภาคภูมิ
Parinya Pattanawasanporn Chaimongkol Limpianchob Anot Chaimanee, D.Eng. Pattarapong Pakpoom
  |  7059   |  7056   |  7054   |  7053
       
Woraya 150x200   apiwat  Kittichai 150x200  
 อ.ดร.วรญา เนื่องมัจฉา อ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี อ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์  
 Woraya Neungmatcha, Ph.D. Atiwat Boonmee, Ph.D.  Kittichai Athikulrat, Ph.D.  
   |  7058    |  7060    |  7061  
       

เจ้าหน้าที่
       
Attaya 150x200 piyawan   pichai  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช่างเทคนิค   
น.ส.อัธยา พลายภู่ น.ส.ภัคจิรา  สุขเกตุ นายพิชัย  น้ำสุวรรณ  
Miss Attaya Praypoo Miss Phakkajira Sukgate Mr. Pichai Namsuwan  
  |  7051   |  7051   |  7051  
Scroll to top