สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Division of Industrial Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
Parinya
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อ.ปริญญา  พัฒนวสันต์พร
Parinya Pattanawasanporn
  |  7059
       
A-Chaimongkol 150x200 anoj pattarapong Woraya 150x200
อ.ชัยมงคล  ลิ้มเพียรชอบ อ.ดร.อณจ  ชัยมณี อ.ภัทรพงษ์  ภาคภูมิ อ.ดร.วรญา เนื่องมัจฉา
Chaimongkol Limpianchob Anot Chaimanee, D.Eng. Pattarapong Pakpoom Woraya Neungmatcha, Ph.D.
  |  7056   |  7054   |  7053   |  7058
       
   apiwat  Kittichai 150x200  
  อ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี อ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์  
  Atiwat Boonmee, Ph.D.  Kittichai Athikulrat, Ph.D.  
     |  7060    |  7061  
       

เจ้าหน้าที่
       
Attaya 150x200 piyawan   pichai  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช่างเทคนิค   
น.ส.อัธยา พลายภู่ น.ส.ภัคจิรา  สุขเกตุ นายพิชัย  น้ำสุวรรณ  
Miss Attaya Praypoo Miss Phakkajira Sukgate Mr. Pichai Namsuwan  
  |  7051   |  7051 7051  
Scroll to top