สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Division of Industrial Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
Parinya
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อ.ปริญญา  พัฒนวสันต์พร
Parinya Pattanawasanporn
       
A-Chaimongkol 150x200 anoj pattarapong Woraya 150x200
อ.ชัยมงคล  ลิ้มเพียรชอบ อ.อณจ  ชัยมณี อ.ภัทรพงษ์  ภาคภูมิ อ.ดร.วรญา เนื่องมัจฉา
Chaimongkol Limpianchob Anot Chaimanee Pattarapong Pakpoom Woraya Neungmatcha, Ph.D.
       
   apiwat  Kittichai 150x200  
  อ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี อ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์  
  Atiwat Boonmee, Ph.D.  Kittichai Athikulrat, Ph.D.  
       

เจ้าหน้าที่
       
Attaya 150x200 piyawan   pichai  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช่างเทคนิค   
น.ส.อัธยา พลายภู่ น.ส.ภัคจิรา  สุขเกตุ นายพิชัย  น้ำสุวรรณ  
Miss Attaya Praypoo Miss Phakkajira Sukgate Mr. Pichai Namsuwan  
Scroll to top