สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Division of Industrial Engineering
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
Somchai2018IE
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์
Asst. Prof. Somchai Donjadee, D.Eng. 
  | 7051, 7204
       
       
Parinya A-Chaimongkol 150x200 anoj 150x200-2 pattarapong-2
อ.ปริญญา  พัฒนวสันต์พร ผศ.ชัยมงคล  ลิ้มเพียรชอบ อ.ดร.อณจ  ชัยมณี อ.ดร.ภัทรพงษ์  ภาคภูมิ
Parinya Pattanawasanporn Asst.Prof.Chaimongkol Limpianchob Anot Chaimanee, D.Eng. Pattarapong Pakpoom, D.Eng.
  |  7059   |  7056   |  7054   |  7053
       
Woraya 150x200   Atiwat 150x200-2 Warut 150x200  Sasarose 150x200
 อ.ดร.วรญา เนื่องมัจฉา อ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี อ.ดร.วรุตม์ บุญภักดี อ.ดร.ศศรส ใจจิตร์
 Woraya Neungmatcha, Ph.D. Atiwat Boonmee, Ph.D. Warut Boonphakdee, D.Eng. Sasarose Jaijit, D.Eng. 
   |  7058    |  7060 |  7061   |  7062
       
Prapassorn 150x200      
อ.ดร.ประภัสสร ตันติพันธุ์วดี      
Prapassorn Tantiphanwadi, D.Eng.      
  |  7063      
       

เจ้าหน้าที่
       
Attaya 150x200 piyawan   pichai  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช่างเทคนิค   
น.ส.อัธยา พลายภู่ น.ส.ภัคจิรา  สุขเกตุ นายพิชัย  น้ำสุวรรณ  
Miss Attaya Praypoo Miss Phakkajira Sukgate Mr. Pichai Namsuwan  
  |  7051   |  7051   |  7051  
Scroll to top