คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 0-3435-1897 ต่อ 7001
            09-2378-5995 สำนักงานเลขานุการ (ชั้น 3 อาคาร 9)
            09-2378-5656 งานบริการการศึกษา (ชั้น 1 อาคาร 9)
โทรสาร :
0-3435-1404

Website : www.eng.kps.ku.ac.th
Fanpage Facebook :
www.facebook.com/eng.kps.ku.ac.th


 

Scroll to top