ประวัติความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน


           คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถือกำเนิดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) จากโรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยท่าน หม่อมหลวงชูชาติ กำภู จนถึงปี พ.ศ. 2494 ได้สบทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2497 จนกลายเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จากบางเขน มาดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้แยกการบริหารงานออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) และได้สถาปนาเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน" อย่างเป็นทางการ จึงถือได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็น 1 ใน 6 คณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยสมบูรณ์

ชื่อภาษาไทย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

เครื่องหมายประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

 engkps-logo crimson-s  engkps-logo green-s  engkps-logo outline-s


สีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คือ สีเลือดหมู

ต้นไม้ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คือ ต้นตาล

เพลงประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คือ วิศวดงตาล

Scroll to top