วันศุกร์, 09 กันยายน 2559 00:00

นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัล Best Manuscript award ในการประชุมวิชาการ TSAE2016

Warin 01

          นายวรินทร์ คูหามณีโชติ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Manuscript award หรือ Best Paper Award (รางวัลบทความยอดเยี่ยม) ในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559 ณ อิมเเพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ ในหัวข้อเรื่อง "ต้นแบบเครื่องวัดความพรุนด้วยการลดลงของความดัน" ซึ่งมี ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ อ.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

Warin 02

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

arrow2L3Paper clickhere

ข่าวเกี่ยวข้อง:
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมการประชุมวิชาการ TSAE2016 และ SIMA ASEAN [รายละเอียด] [10 ก.ย. 59]

 Official site:
arrow2L3สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย www.tsae.asia

arrow2L3TSAE 2016 Conference
arrow2L3
SIMA ASEAN

 
Read 960 times

Latest from

Scroll to top