วันพุธ, 26 มีนาคม 2557 00:00

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้า 5 รางวัล ASIA BRICOM 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น

  IMG 1595

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ Asia Bridge Competition 2014 (ASIA BRICOM 2014) ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2557 โดยมีเจ้าภาพ คือ Gifu University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 10 แห่ง จากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน

ผลการแข่งขันทางภาควิชาได้รับรางวัลดังนี้ ชนะเลิศคะแนนรวม  (Overall Performance)  เป็นรางวัลสูงสุดของการแข่งขัน  โดยเป็นครั้งแรกของทีมไทยที่ชนะการแข่งขัน รายการนี้ และยังได้รับรางวัลอื่น ๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ประเภท  Total Cost, รางวัลชนะเลิศ ประเภท  Structural Cost, รางวัลชนะเลิศ ประเภท  Construction Cost  และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ประเภท  Prediction of Deflection

1032921995658 jpg

โดยสมาชิกของทีม ประกอบด้วย

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อ.ดร.กมล อมรฟ้า  และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา

1.    นางสาวนุชรินทร์  เหล็กม่วง      นิสิตชั้นปีที่ 4
2.    นายภัทรกร  จันทร์สมุทร         นิสิตชั้นปีที่ 4
3.    นายลัทธพล  พฤกษ์ธาราธิกูล    นิสิตชั้นปีที่ 4
4.    นางสาวสุนิตษา  เสาระโส         นิสิตชั้นปีที่ 4
5.    นายทวีโรจน์  เกษจ้อย            นิสิตชั้นปีที่ 3
6.    นายยศกร  บุญทองโท            นิสิตชั้นปีที่ 3
7.    นายจักรพันธ์  เลาวิชุวกรนุกูล    นิสิตชั้นปีที่ 2
8.    นายจิรพงศ์  เปรมสุริยา           นิสิตชั้นปีที่ 2


1027348292674 jpg

arrow2L3 ภาพกิจกรมทั้งหมด clickhere

Read 4675 times
Scroll to top