วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560 00:00

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหารคว้า 4 รางวัล ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3

FEConf3 0

          นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 4 รางวัล จากการแข่งขันการประกวดโครงงานวิศวกรรม (ระดับปริญญาตรี) ในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (FENETT'2017) ซึ่งจัดโดย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัล ดังนี้

FEConf3 1

          1. รางวัลบทความวิจัยดีเด่น 2 บทความ คือ

              บทความ เรื่อง "สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดชา"
              โดย นางสาวดารัน เวฬุวนารักษ์ และ นางสาวชนิกานต์ กันต์ธรกุล
              อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง

              บทความ เรื่อง "เครื่องคัดแยกชั้นเนื้อของมะพร้าวควั่นบนสายพานลําเลียงด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้"
              โดย นางสาวธนัญญา พงศ์สุพัฒน์ นายทีฆทัศน์ ผลอินทร์ และ นายวีรพล คุ้มคํา
              อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ

FEConf3 2

          2. รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น 2 บทความ คือ

              บทความ เรื่อง "สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันเมล็ดชา"
              โดย นางสาวดารัน เวฬุวนารักษ์ และ นางสาวชนิกานต์ กันต์ธรกุล
              อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง

              บทความ เรื่อง "เครื่องคัดแยกชั้นเนื้อของมะพร้าวควั่นบนสายพานลําเลียงด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้"
              โดย นางสาวธนัญญา พงศ์สุพัฒน์ นายทีฆทัศน์ ผลอินทร์ และ นายวีรพล คุ้มคํา
              อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ

 

FEConf3 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 797 times
Scroll to top