วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 00:00

ทีมสะพานเหล็ก KU KPS คว้ารองแชมป์ ASIA BRICOM 2017

Bricom2017 1

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ส่งทีม "KU KPS" เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการ Asia Bridge Competition 2017; ASIA BRICOM 2017) ซึ่งในปีนี้ National Central University (NCU), Taiwan เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560 ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 17 แห่ง จากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมองโกเลีย ประเทศไต้หวัน และประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน โดยผลการแข่งขัน ทีมสะพานเหล็กของเราสามารถคว้ารองแชมป์มาครองได้อีก 1 สมัย

Bricom2017 2

          ผลการแข่งขัน ทีม KU KPS เป็นดังนี้
          Second Place Overall Performance Award
       (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคะแนนรวม)

          และรางวัลย่อย ดังนี้
          1) First Place Total Cost Award (รางวัลชนะเลิศ Total Cost)
          2) First Place Construction Cost Award (รางวัลชนะเลิศ Construction Cost)
          3) Second Place Structural Cost Award (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Structural cost)

Bricom2017 3

          รายชื่อสมาชิกในทีม:
          1. ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน อาจารย์ที่ปรึกษาทีม
          2. อ.ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ อาจารย์ผู้ควบคุม
          3. อ.ดร.นที อธิกคุณากร อาจารย์ผู้ควบคุม
          4. นายภานุพงศ์ รองปาน นิสิตชั้นปีที่ 4 รหัสนิสิต 5720502793
          5. นายเฉลิมศักดิ์ ศรีทัยแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 4 รหัสนิสิต 5720500669
          6. นายวงศธร สว่างโชติ นิสิตชั้นปีที่ 4 รหัสนิสิต 5720502840
          7. นางสาวจันทรรัตน์ แถวพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 รหัสนิสิต 5820502311
          8. นายสิทธิพร เทพสอน นิสิตชั้นปีที่ 3 รหัสนิสิต 5820502493
          9. นายทวีทรัพย์ สุขมงคลกุล นิสิตชั้นปีที่ 3 รหัสนิสิต 5820503601
         10. นายกฤษภา จิตรใจเย็น นิสิตชั้นปีที่ 2 รหัสนิสิต 5920500590
         11. นายพิฆเนศ อัตถสุริยากุล นิสิตชั้นปีที่ 2 รหัสนิสิต 5920500808

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 2277 times
Scroll to top