วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 00:00

นิสิตบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมการอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44

Weraya 1

          นางสาววีรยา ใบบัว นิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในความดูแลของ อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (แบบบรรยาย) ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 (The 44th National Graduate Research Conference) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา จากผลงานเรื่อง การพาสเจอร์ไรซ์น้ำมะพร้าวน้ำหอมด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก

Weraya 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 817 times
Scroll to top