วันเสาร์, 13 มกราคม 2561 00:00

นายภูริต วัฒนทองศรี - เหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

Purit 0

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิตนักศึกษาเรียนดี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการนี้ นายภูริต วัฒนทองศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีผลการเรียนเป็นลำดับที่ 1 ของคณะฯ ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.89  ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลดังกล่าว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

Purit 1

Purit 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 1080 times
Scroll to top