วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561 00:00

8 รางวัล วันนักประดิษฐ์ 2561

Iventor2018

          นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กวาด 8 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2561 (Thailand Inventors' Day 2018) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด 4 ผลงาน ใน 4 กลุ่มของสิ่งประดิษฐ์ด้วยกัน คือ กลุ่มที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง กลุ่มที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพี่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม และกลุ่มที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานฯ ได้มีการตัดสินผลการประกวด ปรากฏว่า ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 4 ผลงาน ได้รับรางวัล รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้

 

Iventor2018 I2

กลุ่มที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร
ผลงานเรื่อง:  นวัตกรรมการปลูกและการอนุบาลต้นพืชอัตโนมัติด้วยแขนกลแบบขนานในโรงเรือนควบคุมสภาวะแวดล้อม
                    (Innovative Plant Automation with Parallel Robot; IPART)
ได้รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติ: ถ้วยรางวัล INNOVATION AWARD Trophy  และ เหรียญรางวัล GOLD MEDAL ของ University of CRAIOVA, Romania
และ 1 รางวัลระดับชาติ:
เหรียญเงิน (วช.)

Invetor-IPART 2สมาชิกทีม
1.นายศิรวัฒน์ ตันติรัตน์ (Mr.Sirawat Tantirat)
   วศ.เครื่องกล ภาคปกติ ปี 4
2.นายเตชินท์ เฉลิมเทวี (Mr.Taychin Chalermthewee)
   วศ.เครื่องกล ภาคปกติ ปี 3
3.นายคมสัน นวลแก้ว (Mr.Komsan Nualkaeo)
   วศ.เครื่องกล ภาคปกติ ปี 3
4.นายศาศวัต ยิ้มเลี้ยง (Mr.Sasawat Yimleang
   วศ.เครื่องกล ภาคปกติ ปี 3
5.นายอัครภูมิ มีราศรี (Mr.Akkarapoom Meerasri)
   วศ.เครื่องกล ภาคปกติ ปี 3
6.นายธีรศักดิ์ สมกุล (Mr.Teerasak Somkul)
   วศ.เครื่องกล ภาคปกติ ปี 3
7.นายชาตรี ตวงมณีต่อวงศ์ (Mr.Chatree Tuangmaneetorwong)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 4
8.นายณกาณต์ เฉื่อยฉ่ำ (Mr.Nakan Chuaicham)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
9.นายสงกรานต์ ลี้ภัยเจริญ (Mr.Songkran Leepaicharoen)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วรพจน์ ศตเดชากุล

 


Invetor-Exob II

กลุ่มที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
ผลงานเรื่อง: เครื่องสร้างแรงลอยตัวจากภายนอกรถยนต์แบบฉับพลัน (Exobuoyance Couple and Force Booster)
ได้รับ 1 รางวัลระดับนานาชาติ: เหรียญรางวัล GOLD MEDAL ของ University of CRAIOVA, Romania
และ 1 รางวัลระดับชาติ: เหรียญทองแดง (วช.)

Invetor-Exob 2สมาชิกทีม
1.นางสาวทิพรัตน์ เปรื้องไชโย (Miss Thipparath Prucngchaiyo)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 4
2.นางสาวกชกร ครองสิน (Miss Kotchakorn Krongsin)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 4
3.นายปิยะวัตร เกิดผล (Mr.Piyawat Kerdphol)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
4.นายอภิษฎา ถนอมรัตนชัย (Mr.Apisada Thanomrattanachai)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
5.นายพงศ์ศิริ แก้วทวี (Mr.Pongsiri Kaewtawee)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
6.นายรุจิพงษ์ สุขทรัพย์ (Mr.Rujipong Suksup)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
7.นายวัชรพล บุญวงค์ (Mr.Wascharapon Boonwong)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
8.นางสาววิภา ต้นโนนเชียง (Miss Wipa Tonnoncheng)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
9.นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นเกษร (Miss Supapron Klinkesorn) 
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
10.นายเกียรติศักดิ์ ฮินท่าไม้ (Mr.Kiattisak Hintamai)
     วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
11.นายโอภาส กาฟัก (Mr.Opas Kafak)
    วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วรพจน์ ศตเดชากุล

 


Iventor2018 III

กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพี่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
ผลงานเรื่อง:
  เครื่องลดการแพร่กระจายของสัตว์พาหะในอาคารที่พักและห้องประกอบอาหารด้วยไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไร้มลพิษ (EM Stream Disrupter)
ได้รับ 2 รางวัลระดับชาติ: ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ เหรียญทอง (วช.)

Iventor2018 III-thopyrzสมาชิกทีม
1.นายกฤษฎา ไกยรัตน์ (Mr.Kitsada Kairat)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 5
2.นายจิรายุทธ พลดอน (Mr.Jirayut Phondon)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 5
3.นายอัครพนธ์ แสวงกิจ (Mr.Akkrapon Sawangkit)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 5
4.นางสาวศิริวรรณ ศรีสมุทร (Miss Siriwan Srisamut)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 5
5.นายชัยพร เลิศมณีพงศ์ (Mr.Chaiyaporn Lertmaneepong)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 4
6.นายธนาวุฒิ โชติศรีพันธุ์พร (Mr.Thanawut Chotsriphunpron)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
7.นายธนพฤฒ ศิลปเจริญ (Mr.Thanapluet Sinlapacharoen)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
8.นายนฤป เหลือบุญชู (Mr.Narupa Luabunchoo)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
9.นายณัฐวิชช์ อัจจนะนนท์กุล (Mr.Nattawich Atchananonkul)
   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
10.นางสาวพรกนก เหลืองศุภโชค (Miss Pornkanok Luengsuppachok) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วรพจน์ ศตเดชากุล


Iventor2018 IV

กลุ่มที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
ผลงานเรื่อง:
  พาหนะฟื้นฟูการเดินในท่าที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุ (Walking Restore Vehicle for Patients)
ได้รับ 1 รางวัลระดับชาติ: เหรียญเงิน (วช.)

Iventor2018 IV-coin1สมาชิกทีม
1.นายจิตรภาณุ อุเทน (Mr.Jidpanu Utan)
   วศ.เครื่องกล ภาคปกติ ปี 4
2.นายพลวัฒน์ ผุดวาย (Mr.Ponlawat Pudwai)
   วศ.เครื่องกล ภาคปกติ ปี 4
3.นายพิชญุตม์ อุไรจารี (Mr.Phitchayut Uraijare)
   วศ.เครื่องกล ภาคปกติ ปี 4
4.นายเจษฎาภัทร ฉัตรทิวาพร (Mr.Jetsadapat Chattiwaporn)
   วศ.เครื่องกล ภาคปกติ ปี 4
5.นายโสภณวิชญ์ รินชุมภู (Mr.Soponwit Rinchumphu)
   วศ.เครื่องกล ภาคปกติ ปี 4
6.นายภาคย์ บุญราษฎร์ (Mr.Phark Boonrach)   วศ.เกษตร ภาคปกติ ปี 3
7.นายชูเกียรติ ผาลาด (Mr.Chookiat Phalard)   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
8.นายชยุต ยอดรักษ์ (Mr.Chayut Yordrak)   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
9.นายณัฐดนย์ ณ นคร (Mr.Natthadon Nanakorn)   วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3
10.นายกนกพล อภิชาตพงษ์ (Mr.Kanokpon Apichatpong)    วศ.เครื่องกล ภาคพิเศษ ปี 3

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วรพจน์ ศตเดชากุล

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 
Read 1917 times
Scroll to top