วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561 00:00

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

EngKPS-Hornor612

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ในที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 3/2561  รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และประธานกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 4 ผลงาน ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561  ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น [รายละเอียด] ดังนี้

          1) ผลงานเรื่อง: นวัตกรรมการปลูกและการอนุบาลต้นพืชอัตโนมัติด้วยแขนกลแบบขนานในโรงเรือนควบคุมสภาวะแวดล้อม
ได้รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติ: ถ้วยรางวัล INNOVATION AWARD Trophy และ เหรียญรางวัล GOLD MEDAL ของ University of CRAIOVA, Romania
และ 1 รางวัลระดับชาติ: เหรียญเงิน (วช.)

          2) ผลงานเรื่อง: เครื่องสร้างแรงลอยตัวจากภายนอกรถยนต์แบบฉับพลัน
ได้รับ 1 รางวัลระดับนานาชาติ: เหรียญรางวัล GOLD MEDAL ของ University of CRAIOVA, Romania
และ 1 รางวัลระดับชาติ: เหรียญทองแดง (วช.)

          3) ผลงานเรื่อง: เครื่องลดการแพร่กระจายของสัตว์พาหะในอาคารที่พักและห้องประกอบอาหารด้วยไอเย็นอิ่มตัวของน้ำหมัก EM ไร้มลพิษ
ได้รับ 2 รางวัลระดับชาติ: ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ เหรียญทอง (วช.)

          4) ผลงานเรื่อง: พาหนะฟื้นฟูการเดินในท่าที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุ
ได้รับ 1 รางวัลระดับชาติ: เหรียญเงิน (วช.)

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 656 times
Scroll to top