วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561 00:00

ทีมสะพานเหล็กวิศวะ กพส. ผงาดคว้าแชมป์สมัยที่ 3 - Asia BRICOM 2018

ABricom2018 1

          การแข่งขัน The 11th Steel Bridge Competition หรือ Asia BRICOM 2018 ซึ่งในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2561

          Asia BRICOM เป็นการแข่งขันวิศวกรสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเซีย ซึ่งมีทีมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเอเซีย เข้าร่วมการแข่งขัน จึงเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 15 สถาบัน ด้วยกัน ได้แก่ GIFU University, Tokyo Institute of Technology, University of Fukui, Tottori University จากประเทศญี่ปุ่น  National Central University, National Ilan University จากไต้หวัน  Can Tho University จากประเทศเวียดนาม Muhammadiyah University of Yogyakarta, University of Brawijaya จากประเทศอินโดนีเซีย Mongolian University of Science and Technology จากประเทศมองโกเลีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร, และเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากประเทศไทย

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้เป็นประจำทุกปี และสำหรับในปีนี้ ทีมของคณะฯ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ เป็นปีที่ 3 โดยก่อนหน้านั้นเคยได้แชมป์มาแล้วเมื่อปี 2557 (Asia BRICOM 2014) และ 2558 (Asia BRICOM 2015) ติดต่อกัน รายละเอียดรางวัลในปีนี้ ดังนี้

          1st  Place of Construction Cost
          2nd  Place of Structural Cost
          1st  Place of Total Cost
          1st  Place of Prediction of Deflection
          1st  Place of Overall Performance (คะแนนรวม)

ABricom2018 2

รายชื่อสมาชิกทีม
         นิสิต
          1) นายภานุพงศ์ รองปาน (Mr.Panupong Rongpan)
          2) นางสาวจันทรรัตน์ แถวพันธ์ (Miss.Jantararat Thawpan)
          3) นายสิทธิพร เทพสอน (Mr.Sittipond Tepsorn)
          4) นายภาคภูมิ พลอยโพธิ์ (Mr.parkpoom ploypo)
          5) นายศุภกานต์ เหลืองรังษี (Mr.Suphakarn Luangrangsi)
          6) นายธนกร ธิมา (Mr.Tanakorn Ti-ma)
          7) นายพิฆเนศ อัตถสุริยากุล (Mr.Pikhanet Attasuriyakun)
          8) นายกฤษภา จิตรใจเย็น (Mr.Kritsapa Jitjaiyen)
          9) นายชนาธิป ศรีภักดี (Mr.Chanatip Sripakdee)
         10) นายสุภชาย รัตนมงคลมาศ (Mr.Suppachay Rattanamongkonmas)
         11) นางสาวณหทัย ณ ตะกั่วทุ่ง (Miss Nahathai Natakuathung)
         อาจารย์ที่ปรึกษา
        
อ.ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ (Chisanuphong Suthumma) และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน (Asst. Prof. Nantawat Khomwan, Ph.D.)

ABricom2018 3

ABricom2018 4

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: Page: Asia Bridge Competition 2018

 

 

Read 852 times
Scroll to top