วันพุธ, 04 กรกฎาคม 2561 00:00

คณะวิศวฯ กพส. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Jurb

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะฯ ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจัดขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ประธานในพิธี เปิดพานธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มดอกไม้ อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร้องเพลงสดุดีพระเกียรติ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 299 times
Scroll to top