วันอังคาร, 10 กรกฎาคม 2561 00:00

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

TCAS4

          เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 ณ อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9) โดยในปีนี้ มีนักเรียนมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์รอบนี้ทั้งหมด 186 คน และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของ ทปอ.

TCAS4 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 504 times
Scroll to top