วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 00:00

โครงการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน

UHPC

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน และ อ.ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำเสนอโครงการศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับโครงสร้างสะพาน โดยร่วมมือกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) โครงการทำการศึกษารูปแบบสะพานเป็นสะพานคนเดิน ขนาดกว้าง 1.4 เมตร ช่วงความยาว 5.0 เมตร โดยแผ่นพื้นสะพานและราวสะพานทำจาก UHPC (Ultra High Performance Concrete) โดยโครงการตั้งอยู่ที่ แปลงทดลอง ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 320 times
Scroll to top