วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561 00:00

ปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2561

Queen86 1

          รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตชั้นปีที่ 1 ของคณะฯ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากไต้หวัน ร่วมสืบสานประเพณี "ปลูกข้าววันแม่" ประจำปี 2561 ณ ทุ่งนาไพร (หลังสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลง) ภายใมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 ในช่วงเช้าของวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีการดังนี้ พิธีสักการะพระพิรุณ ณ บริเวณสระพระพิรุณ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ พิธีถวายพระราชสดุดี วางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า พิธีบูชาแม่โพสพ และร่วมกันปลูกข้าว โดยวิธีการ "โยนกล้า" บนแปลงนาที่เตรียมไว้

Queen86 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 416 times
Scroll to top