วันอาทิตย์, 19 สิงหาคม 2561 00:00

"ซีพีเอฟ - ศิษย์เก่าวิศวฯ กำแพงแสน เดิน-วิ่งการกุศล 2018"

CPF-EngKPS 1

     เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 Charoen Pokphand Foods PCL. (CPF) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกันจัดงาน "ซีพีเอฟ – ศิษย์เก่าวิศวฯ กำแพงแสน เดิน-วิ่งการกุศล 2018 (CPF-ENG KAMPHAENG SAEN RUN FOR CHARITY 2018)" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแสน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และคุณวิโรจน์ คัมภีระ ประธาน CPF Running Club กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน งานวันนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเกือบ 2,000 คน ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากงานนี้จะมอบเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยทาง CPF ได้มอบให้กับคณะฯ เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท โดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นผู้รับมอบ
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอขอบพระคุณบริษัท CPF เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

CPF-EngKPS 2

CPF-EngKPS 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3] [Album4] [Album5] [Album6] [Album7]

arrow2L3ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

Read 554 times
Scroll to top