วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561 00:00

อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ข้าวหมากสีจากผักผลไม้และดอกไม้และกรรมวิธีการผลิต

13777Kanitta art

          นางสาวคนิจฐา บุญเฟื่อง นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และ รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุสิทธิบัตร เรื่อง ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากสีจากผักผลไม้และดอกไม้และกรรมวิธีการผลิต เลขที่อนุสิทธิบัตร 13777 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

          ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากสีจากผักผลไม้และดอกไม้และกรรมวิธีการผลิตตามการประดิษฐ์นี้มี ส่วนผสม 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนน้ำสีเข้มข้นจากผักผลไม้และดอกไม้มีส่วนผสมประกอบด้วย ดอกไม้ ผักผลไม้ เอทานอล น้ำ และส่วนข้าวหมากสีจากผักผลไม้และดอกไม้ มีส่วนผสมประกอบด้วย ข้าวเหนียว น้ำสีเข้มข้นจากผักผลไม้และดอกไม้ ลูกแป้งบด น้ำตาล กรรมวิธีการผลิตน้ำสีเข้มข้น จากผักผลไม้และดอกไม้ เริ่มจากนำผักผลไม้และดอกไม้ที่เตรียมแล้ว มาบด กรองแยกกากออก นำน้ำที่ได้มาผสมเอทานอล ใส่ในเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนเหวี่ยงสุญญากาศ จะได้น้ำสีเข้มข้น จากผักผลไม้และดอกไม้ กรรมวิธีการผลิตข้าวหมากสีจากผักผลไม้และดอกไม้เริ่มจาก ล้างและแช่ ข้าวเหนียว นำมานึ่ง ล้างจนข้าวเหนียวหมดยาง ผึ่งข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วให้เย็น นำมาผสมน้ำสี เข้มข้นจากผักผลไม้และดอกไม้ที่เตรียมไว้ โรยลูกแป้งบด ตักใส่ภาชนะที่ปิดสนิท ปิดฝารอเวลา 3-5 วัน นำมาแช่เย็น เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหมากสีจากผักผลไม้และดอกไม้ ที่เพิ่มคุณค่าทางอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้และดอกไม้พื้นบ้านไทย และสามารถเก็บไว้ทานได้นาน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์อีกทางเลือกซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร

13777Kanitta 1

13777Kanitta 0

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม

Read 689 times
Scroll to top