วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561 00:00

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

K9Rain

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประกอบด้วย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน และ ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม ชลประทาน ร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 304 times
Scroll to top