วันจันทร์, 01 เมษายน 2562 00:00

2 รางวัล บทความวิจัยดีเด่น FENETT'2019

FENETT62 0

          นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 2 รางวัลบทความวิจัยดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ภาคบรรยาย ในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (FENETT' 2019 Conference) ภายใต้ทีม "Driving Sustainable Innovation to Build Food Circular Economy" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 โดย สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รายละเอียดรางวัล ดังนี้

 

1. รางวัลบทความดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ภาคบรรยาย
นายยุรนันท์ บรรทัดจันทร์, ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, ดร.สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา และ อ.ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง
เรื่อง "เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแป้งภายในหัวมันสำปะหลังสดแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิค Visible และ Near-infrared spectroscopy"

FENETT62 1

FENETT62 11

 

2. รางวัลบทความดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ภาคบรรยาย
นางสาวสัภยา ทองงาม, นางสาวปัณฑารีย์ เทพมาลา, นางสาวสุธิชา ชิณบุตร และ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล
เรื่อง "การเคลือบวุ้นบนผิวเนื้อมะพร้าวด้วยกระบวนการเคลือบด้วยไฟฟ้า'

FENETT62 2

FENETT62 22

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 702 times
Scroll to top