วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2562 00:00

รางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมระดับปริญญาเอก - อ.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ

Pat62 1

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินกับ อ.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับ รางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมระดับปริญญาเอก (Research Excellence Award 2019) จาก Daniel and Andrey Solow Trust Fund โดยมี Professor Daniel Solow จาก Case Western Reserve University เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "Personnel Scheduling with Discrete Uncertain Requirements" โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมอบรางวัลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Pat62 2

Pat62 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

 

Read 462 times

Latest from

Scroll to top