วันศุกร์, 02 สิงหาคม 2562 00:00

นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EngKU62 Award art

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 2 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ
1) คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่น E35 นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร รุ่น AE10
2) คุณสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่น E36 นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน รุ่น IRRE36
ในงาน ดงตาลสัมพันธ์ '62 Reunion Night ซึ่งสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี

EngKU62 Award2

          นอกจากนี้ ในงาน ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน เป็นตัวแทนรุ่น E36 มอบทุนการศึกษาให้ทางสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. และ ทางสมาคมนิสิตเก่าฯ ได้มอบทุนการศีกษาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยรศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีเป็นผู้รับมอบ

EngKU62 Award3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3วีดิทัศน์นิสิตเก่าดีเด่นวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

 

 

Read 435 times

Latest from

Scroll to top