วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562 00:00

มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาฝึกงานจาก NPUST

NPUST

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ในที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 9/2562 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และประธานกรรมการประจำคณะฯ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาฝึกงานจาก National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 6 คน ซึ่งอยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรีกับต่างประเทศของคณะฯ นักศึกษาทั้ง 6 คน ได้แก่
          1) Mr. Mu, Shu Yu;   Dept. of Plant Industry, Bachelor Program, Year 4
          2) Mr. Wang, Chia Hui;   Dept. of Biomechatronics Engineering, Bachelor Program, Year 3
          3) Mr. Xie, Bo Xuan;   Dept. of Biomechatronics Engineering, Bachelor Program, Year 1
          4) Mr. Wong, Shin Chieh;   Dept. of Biomechatronics Engineering, Bachelor Program, Year 1
          5) Mr. Li, Ping Chieh;   Dept. of Biomechatronics Engineering, Bachelor Program, Year 1
          6) Mr. Haung, Shih Chia;   Dept. of Biomechatronics Engineering, Bachelor Program, Year 1

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 292 times

Latest from

Scroll to top