วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562 00:00

"รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น" คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

Wattana 1

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ คุณวัฒนา พึ่งชัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับ "รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น" คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศวท.) ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สถาบัน ซึ่งคุณวัฒนา พึ่งชัย เป็นศิษย์เก่า ศวท. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 โดยรับรางวัลจาก ผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดี ศวท. ในงานวันคล้ายวันสถาปนา ศวท. ครบรอบ 26 ปี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 ส.ค. 62

Wattana 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 4974 times
Scroll to top