วันจันทร์, 20 กรกฎาคม 2563 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

Watcharapol art

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติคส์และโซ่อุปทาน และชุดโครงการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1401/2563 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562

arrow2L3คำสั่ง
arrow2L3ประวัติ
Read 107 times
Scroll to top