วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2563 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางบริหารเป็น "รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย" วิทยาเขตกำแพงแสน

Ekasit art2

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็น รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1473/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

arrow2L3คำสั่ง
arrow2L3ประวัติ
Read 96 times
Scroll to top