วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2563 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

KingX63 1

KingX63 2

KingX63 3

          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมายุครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี โดยลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

arrow2L3ภาพกิจกรรม: facebook    GDrive

Read 46 times
Scroll to top