วันพุธ, 01 เมษายน 2558 00:00

วิศวฯ โยธา กำแพงแสน คว้าแชมป์ การแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเชีย Asia BRICOM 2015 สมัยที่ 2 ติดต่อกัน

X

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งทีมเข้าร่วม การแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเซีย (The Asia Steel Bridge Competition 2015; ASIA BRICOM 2015) ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang) ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

     การแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเซียนี้ เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ สืบเนื่องมาจากสถาบัน Tokyo institute of Technology ได้มีการริเริ่มให้มีการจัดแข่งขันการสร้างสะพานจำลองแห่งประเทศญี่ปุ่น (BRICOM JAPAN) ขึ้น และต้องการเผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันนี้ให้เป็นสากลในระดับภูมิภาคทวีปเอเซีย จึงได้จัดทำความร่วมมือกับประเทศไทย และไต้หวัน ในการจัดการแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเชียขึ้นในระดับนานาชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยให้มีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียที่ มีการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมโยธาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยให้แต่ละสถาบันการศึกษาเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำหรับในครั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

          การแข่งขันครั้งนี้ มีทีมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขัน 10 ทีม ดังนี้ ประเทศญี่ปุ่น ทีมจาก Gifu University, Tokyo Institute of Technology, University of Fukui ไต้หวัน ทีมจาก National Central University และประเทศไทย ได้แก่ ทีมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

BRICOM2015 01

          โดยการแข่งขันแบ่งคะแนนออกเป็น 7 ประเภท คือ Construction cost, Structural cost, Total cost, Aesthetics, Presentation, Prediction of deflection และ Overall Performance

โดยทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถคว้า รางวัลชนะเลิศ มาได้ 5 ประเภท คือ

           1. Overall Performance Award
           2. Structural Cost Award
        
           3. Construction Cost Award

           4. Total Cost Award
           5. Prediction of Deflection Award

การได้รางวัล Overall Performance Award ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในการแข่งขัน ส่งผลให้ทีม คว้า "แชมป์" มา ครองได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกันจากปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าทีมจากประเทศไทยสามารถคว้าแชมป์จากการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้ง ที่ 2 และสามารถรักษาแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

โดยทีมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย

          1. นายยศกร บุญทองโท 5420550261

          2. นายทวีโรจน์ เกษจ้อย 5420550202

          3. นางสาวพนิดา พิทักษ์วงศ์ 5420502704

          4. นายจักรพันธ์ เลาวิชุวกรนุกูล 5520500274

          5. นายจิรพงศ์ เปรมสุริยา 5520500282

          6. นายฐิปกรณ์ อุตรนคร 5520502528

          7. นางสาวสิรภัทร อวยพร 5620501575

          8. นางสาวนฤมล แป้นเขียว 5620500322

          9. นายถาปนัฐ อินทร์ขำ 5620500306

        10. นายอำนาจ ไชรวงค์ 5620500373

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  1. ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน   2. อ.ดร.กมล อมรฟ้า   3. อ.ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ
arrow2L3 ภาพกิจกรรม:
     
Album1 clickhere
      Album2 (coming soon)

arrow2L3 Presentation  clickhere


ข่าวเกี่ยวข้อง: arrow2L3นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้า 5 รางวัล ASIA BRICOM 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [17-23 มี.ค.57]

                   arrow2L3ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [รายละเอียด]

                   arrow2L3Official Facebook Asia Bridge Competition 2015 in Thailand [รายละเอียด]

Read 5937 times
Scroll to top