อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
arrow2L3อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [รายละเอียด]
arrow2L3อัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบวัสดุโครงการบริการและทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม [รายละเอียด]
arrow2L3อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ [รายละเอียด]
arrow2L3อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ [รายละเอียด]
arrow2L3อัตราค่าบริการการทดสอบผลิตภัณฑ์ ของศูนย์ทดสอบวงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่างสำหรับงานอาคารประเภทต่าง ๆ (TMFB)  [รายละเอียด]
Scroll to top