ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน

 ....
ค้นหาจาก
รายการหนังสือเวียนคณะ (3457 รายการ) ผลการค้นหาข้อมูลจาก... ทั้งหมด ....คำค้น..... ทั้งหมด....
ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง ลงทะเบียนรับ
3381 ศธ 0507(5)/ว 60 21 ม.ค. 59 กองวิเทศสัมพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของประเทสไทยที่ให้แก่ต่างประเทศ (ODA) ช่วงเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2558 25 ม.ค. 59 - 10:19
3382 ศธ 0507(4)/ว 50 21 ม.ค. 59 กองวิเทศสัมพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 25 ม.ค. 59 - 10:14
3383 ศธ 0507(2)/ว 2 20 ม.ค. 59 กองวิเทศสัมพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ด้วยบริติช เคานชิล ประเทศไทย กำหนดจัดนิทรรศการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร (Education UK Exhibittion) 22 ม.ค. 59 - 10:59
3384 ศธ 0513.20101(1)/ว 0179 21 ม.ค. 59 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กองบริการกลาง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความร่วมมือในการงดเว้นให้อาหารสุนัข ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน 22 ม.ค. 59 - 10:12
3385 ศธ 0513.10102/1162 21 ม.ค. 59 กองกลาง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำคารวะบูรพาจารย์งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี วันเกษตรศาสตร์ "เขียวขจีทำดีทั่วแผ่นดิน" 22 ม.ค. 59 - 09:55
3386 ศธ 0513.20302/043 21 ม.ค. 59 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง NIR กับความบริบูรณ์ของมะหร้าวน้ำหอม" 22 ม.ค. 59 - 10:36
3387 ศธ 0513.20302/042 21 ม.ค. 59 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ "เครื่องวิเคราะห์คุณภาพแป้งดิบด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) 22 ม.ค. 59 - 10:33
3388 ศธ 0513.20302/040 21 ม.ค. 59 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอใช้ห้อง 9403 ตึก 9 (วันที่ 27 มค.2559 เวลา 10.00-15.00 น.) 22 ม.ค. 59 - 13:22
3389 ศธ 0513.20315/035 20 ม.ค. 59 หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอรายงานตัวกลับมาปฏิบัติราชการ 21 ม.ค. 59 - 15:09
3390 ปขมท. 18/ว 028 04 ม.ค. 59 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทสไทย (ปขมท.) ชุดที่ 18 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน.สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559 21 ม.ค. 59 - 14:12
3391 ศธ 0513.10103/ว 260 18 ม.ค. 59 กองการเจ้าหน้าที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกันอุบัติเหตุ ฯ 21 ม.ค. 59 - 14:03
3392 วท 5307/ว 150 15 ม.ค. 59 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2016 21 ม.ค. 59 - 13:55
3393 ส.มก. (น) 3/2559 19 ม.ค. 59 กองกลาง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ "วันเกษตรศาสตร์ "เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน 21 ม.ค. 59 - 13:48
3394 ศธ 572100/ว 159 11 ม.ค. 59 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8 21 ม.ค. 59 - 11:45
3395 ศธ 0513.20/59 20 ม.ค. 59 กองบริหารทั่วไป งานอำนวยการ ผศ.นิธิรัชต์, ผศ.พงษ์ภวัลย์, ผศ.ดร.สุกัญญา, อ.ดร.จีรชัย, อ.ดร.กายรัฐ, อ.อณจ คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ 20/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 21 ม.ค. 59 - 10:45
3396 ศธ 0513.20308/0053 20 ม.ค. 59 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ วิศวกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 21 ม.ค. 59 - 11:50
3397 ศธ 0513.20103/ว 058 19 ม.ค. 59 กองบริหารการวิจัยและวิชาการ มก.กพส. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559 20 ม.ค. 59 - 11:44
3398 ศธ (ปชส)0513.10102/พิเศษ 18 ม.ค. 59 ประชาสัมพันธ์ มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอส่งปฏิทิน มก. 19 ม.ค. 59 - 15:51
3399 ศธ 0513.20313 /040 19 ม.ค. 59 ประธานโครงการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ใบเบิกถอนเลขที่ 007/2559 19 ม.ค. 59 - 15:42
3400 ศธ 18 ม.ค. 59 สำนักงานตรวจสอบภายใน มก. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 ม.ค. 59 - 15:31
<<หน้าแรก  <ก่อนหน้า 165 166 167 168 169 [170] 171 172 173 ต่อไป>  หน้าสุดท้าย>>