OPEngKPS56 head

นิทรรศการงานวิจัย:

          ภาพกิจกรรม [1 ธ.ค.56] [2 ธ.ค.56] [3 ธ.ค.56] [5 ธ.ค.56] [6 ธ.ค.56] [8 ธ.ค.56]

การเสวนาวิชาการ: เรื่อง แนวโน้มเกษตรไทยกับไอที

          ภาพกิจกรรม [6 ธ.ค.56]

การประชุมวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์:

          ภาพกิจกรรม [7 ธ.ค.56]

การฝึกอบรมและสาธิต:

         การอบรม การใช้งานและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์

                 ภาพกิจกรรม [4 ธ.ค.56[5 ธ.ค.56] [8 ธ.ค.56]

         การอบรม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับระบบเกษตรแม่นยำ

                 ภาพกิจกรรม [6-7 ธ.ค.56]

การแข่งขันทักษะนักเรียน:

         การแข่งขันเกมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน  ภาพกิจกรรม [3 ธ.ค.56]

         การแข่งขันเมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับ ฟูดส์เอ็นฯ  ภาพกิจกรรม [4 ธ.ค.56]

         การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556  ภาพกิจกรรม [4 ธ.ค.56]

เวทีเสวนาชาวบ้าน:

         อาหารพื้นถิ่น กินเปลี่ยนโลก (โรค) และ ตำขนมจีน  ภาพกิจกรรม [8 ธ.ค.56]

         พลังเล็กที่ยิ่งใหญ่ คลื่นลูกใหม่ในชุมชน  ภาพกิจกรรม [10 ธ.ค.56]

ศูนย์พลังงานฯ: การสัมมนา เรื่อง การแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน ก๊าซสังเคราะห์ และถ่านเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรม

                 ภาพกิจกรรม [9 ธ.ค.56]

 
 
Scroll to top