Index  
tool-gallery01
พฤษภาคม 2564 (May 2021)
640528TDWCB-DPVC3 28 พฤษภาคม 2564
ประชุมร่างมาตรฐาน มอก.-ประตูพีวีซี ครั้งที่ 3/64 - TDWCB
[รายละเอียด]
640519EEEC-DEQP 19-20 พฤษภาคม 2564
หัวหน้าศูนย์พลังงานฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม - ศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640517Pattarapong-Head 17 พฤษภาคม 2564
แนะนำหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - อ.ดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ
[รายละเอียด]
[คำสั่ง]
640513TDWCB-DPVC2 13 พฤษภาคม 2564
ประชุมร่างมาตรฐาน มอก.-ประตูพีวีซี ครั้งที่ 2/64 - TDWCB
[รายละเอียด]
640513InnoCovid-UDorn 13 พฤษภาคม 2564
มอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640513TDWCB-HWB

13 พฤษภาคม 2564
ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร มอบอ่างล้างมือให้ 2 โรงเรียน - TDWCB
[รายละเอียด]

[ภาพกิจกรรม]

640512Ronnarit 12 พฤษภาคม 2564
ธ.ก.ส. ร่วม มก.กพส. และ กสก. ส่งมอบเครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนให้เกษตรกร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
640507Karun 7 พฤษภาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
[รายละเอียด]
[คำสั่ง]
640505RonnaritPatent 5 พฤษภาคม 2564
รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ได้รับอนุสิทธิบัตร "ระบบและวิธีการสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีชนิดแสงอินฟราเรดย่านใกล้ (Near Infrared Spectroscopy)"
[รายละเอียด]                                                                                                                                                                                                                                                               
   
Scroll to top