Index          
tool-gallery01
กรกฎาคม 2556 (July 2013)
560730Bundit 30 กรกฎาคม 2556
วันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
[Album1], [Album2], [Album3]
560729FE-EEEC 29 กรกฎาคม 2556
นิสิตศึกษา วศ.การอาหาร ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
560725FEIE-TcherD 25 กรกฎาคม 2556
วันไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมการอาหารและสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
[ภาพกิจกรรม]
560724CPE-Logistics 24 กรกฎาคม 2556
อ.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ และ อ.ร้อยโทอนุมัติ อิงคนินันท์ นำเสนอผลงานวิจัย
[ภาพกิจกรรม]
560804Bundit 20-21 กรกฎาคม 2556
วันซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
[Album1], [Album2], [Album3], [Album4], [Album5], [Album6]
56071819npru conf5 18-19 กรกฎาคม 2556
นิสิต วศ.คอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5
[ภาพกิจกรรม]
560718StExch 18 กรกฎาคม 2556
นิสิตแลกเปลี่ยน KU-UT KU-TUA KU-NU 2013
[ภาพกิจกรรม]
56071721Bricom2013

17-21 กรกฎาคม 2556
ทีมวิศวะโยธาคว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งASIA BRICOM 2013
[ภาพกิจกรรม]

 

560717TechRU

17 กรกฎาคม 2556
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน และอบรมการใช้เครื่องมือ Extruder - วศ.การอาหาร
[ภาพกิจกรรม]

560710SafetyAw 10 กรกฎาคม 2556
โครงการอบรม Safety Awareness โดย บริษัท ESCO Technologies (Thailand) จำกัด - วศ.การอาหาร
[ภาพกิจกรรม]
56070607ThammaSJ 6-7 กรกฎาคม 2556
ค่ายธรรมสัญจร ณ วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี
[Album1], [Album2], [Album3], [Album4], [Album5], [Album6], [Album7], [Album8], [Album9], [Album10], [Album11], [Album12]
560704IrrE-TCherD 4 กรกฎาคม 2556
พิธีไหว้ครูและทำบุญภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
[ภาพกิจกรรม]
560702Bancha-eit 2 กรกฎาคม 2556
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน เสวนาโครงการบริหารจัดการน้ำ ณ วสท.
[วีดีโอกิจกรรม]
560701CPE-tchd 1 กรกฎาคม 2556
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
   
Scroll to top