Index          
tool-gallery01
มิถุนายน 2556 (June 2013)
5606300704bird 30 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2556
ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศฮังการี
[ภาพกิจกรรม]
560628CpE-Seminar 28 มิถุนายน 2556
งานสัมมนาวิชาการทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556
[ภาพกิจกรรม]
560627Tch-Day 27 มิถุนายน 2556
วันเกษตราบูชาครู
[ภาพกิจกรรม]
560627Buncha-HoW 27 มิถุนายน 2556
ชั่วโมงทำกิน - จับตา ศาลชี้ชะตาโครงการน้ำ
[วีดีโอกิจกรรม]
560626OMahony2 26 มิถุนายน 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ครั้งที่ 4
[ภาพกิจกรรม]
560626KM56-Reg 26 มิถุนายน 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้_หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
[ภาพกิจกรรม]
560624Montip 24 มิถุนายน 2556
คณะฯ มอบกระเช้าของขวัญขอบคุณ ผศ.ดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง
[ภาพกิจกรรม]
560618ku73fe fsmnr 18 มิถุนายน 2556
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
[ภาพกิจกรรม]
560618IE-FirstSmnr 18 มิถุนายน 2556
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
[ภาพกิจกรรม]
56061719EngKPS-QA 17-19 มิถุนายน 2556
คณะฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
[ภาพกิจกรรม]
560616Buncha-KPK2 16 มิถุนายน 2556
ค้านเพื่อใคร - มองงบฯ 3.5 แสนล้าน แก้น้ำท่วมได้จริง
[วีดีโอกิจกรรม]
560613foodinvt

13 มิถุนายน 2556
นิสิตบัณฑิตวิศวกรรมการอาหารร่วมงานประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2013 และงาน Propak 2013
[ภาพกิจกรรม]

 

560611grad

11 มิถุนายน 2556
ประชุมนิสิต ป.โท-เอก วศ.การอาหาร
[ภาพกิจกรรม]

560610cpe scholarship 10 มิถุนายน 2556
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา วศ.คอมพิวเตอร์ KU 73 E69
[ภาพกิจกรรม]
560607CPE-Prest 7 มิถุนายน 2556
นิสิต วศ.คอมพิวเตอร์ นำเสนอการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
[ภาพกิจกรรม]
560606acm-icpc 6 มิถุนายน 2556
คณาจารย์และนิสิตสาขาคอมฯ ร่วมฟังบรรยายการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC 2013
[ภาพกิจกรรม]
560603PrntD 3 มิถุนายน 2556
โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   
Scroll to top