Index          
tool-gallery01
เมษายน 2556 (April 2013)
560429E-School 29 เมษายน 2556
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับยุวชนโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของ อบจ.สมุทรสาคร
[ภาพกิจกรรม]
560429KM-ACSP 29 เมษายน 2556
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้_หน่วยการเงินและบัญชี-หน่วยพัสดุ
[ภาพกิจกรรม]
560427SlugDi 27 เมษายน 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลสลักไดจังหวัดสุรินนทร์
[ภาพกิจกรรม]
560427Agronomy-SilV 27 เมษายน 2556
เหรียญเงิน-การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี
[ภาพกิจกรรม]
560425EngCMU 25 เมษายน 2556
ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
[ภาพกิจกรรม]
56042526Bangaldesk 24-25 เมษายน 2556
วิศวกรรมชลประทานอบรมเจ้าหน้าที่บังคลาเทศ
[ภาพกิจกรรม]
560424TakEner 24 เมษายน 2556
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก เยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
56042329Taiwan

23-29 เมษายน 2556
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
[ภาพกิจกรรม]

 

560422EngKPS10

22 เมษายน 2556
10 ปี วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 10 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

560414Krateeb 14 เมษายน 2556
บูรณาการงานวิจัย เรียนรู้ กินอยู่ให้เป็น - ตำขนมจีน
[ภาพกิจกรรม]
560410SongKran 10 เมษายน 2556
คณะวิศวะ กพส. ร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2556
[ภาพกิจกรรม]
560403PongpawanFund 3 เมษายน 2556
กองทุน ผศ.พงษ์ภวัลย์-นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ (2551)
[ภาพกิจกรรม]
56040104TSAE2013 1-4 เมษายน 2556
อาจารย์วิศวฯ กพส. เข้าร่วมการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 (TSAE2013)
[Album1], [Album2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   
Scroll to top