Index        fb icon  ปัจจุบัน-2556  | 2555-2549
tool-gallery01
ภาพกิจกรรม 2550 (2007)
501224Tennessee-III 24 ธันวาคม 2550
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Tennessee, USA
[ภาพกิจกรรม]
501213EGAT 13 ธันวาคม 2550
ศูนย์พลังงานฯ ร่วมแสดงนิทรรศการ ชีววิถีรวมใจ
[ภาพกิจกรรม]
501203OPEng 3-10 ธันวาคม 2550
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2550
[ภาพกิจกรรม]
501129Parawan 29 พฤศจิกายน 2550
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย นำเสนอบทความวิชาการแบบปากเปล่าที่ประเทศญี่ปุ่น
[ภาพกิจกรรม]
501124LoyKrathong 24 พฤศจิกายน 2550
วันลอยกรทง ประจำปี 2550
[ภาพกิจกรรม]
501116EEEC 16 พฤศจิกายน 2550
คณะจาก ทต.บุญเรือง จ.เชียงราย ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
501115Pramote 15 พฤศจิกายน 2550
ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายปราโมทย์ ไม้กลัด
[ภาพกิจกรรม]
501112King80 12 พฤศจิกายน 2550
ผู็บริหารร่วมเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
[ภาพกิจกรรม]
501111EEEC 11 พฤศจิกายน 2550
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจากปฐมอโศก
[ภาพกิจกรรม]
501018LectMt1 18 ตุลาคม 2550
การประชุมอาจารย์ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
[ภาพกิจกรรม]
501018LectMt2 18 ตุลาคม 2550
การประชุมอาจารย์ทั้งคณะฯ
[ภาพกิจกรรม]
501016Lanna 16 ตุลาคม 2550
คณะจาก ม.ล้านนา ดูงาน วศ.การอาหาร
[ภาพกิจกรรม]
501009QAKPS 9 ตุลาคม 2550
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต
[ภาพกิจกรรม]
501005KUConnect 5 ตุลาคม 2550
พิธีปฐมนิเทศผู้เข้าศึกษาโครงการธนาคารหน่วยกิต
[ภาพกิจกรรม]
500911EEEC 11 กันยายน 2550
นิสิตศึกษาศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
500827EEEC 27 สิงหาคม 2550
โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานระดับจังหวัด
[ภาพกิจกรรม]
500824QA2 24 สิงหาคม 2550
การตรวจประกันฯ ระดับคณะ
[ภาพกิจกรรม]
500817RoadShow 17 สิงหาคม 2550
โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรเชิงรุก
[ภาพกิจกรรม]
500808EEEC 8 สิงหาคม 2550
ศูนย์พลังงานฯ อบรมเกษตรกรยั่งยืน
[ภาพกิจกรรม]
500727Bundit49 27 กรกฎาคม 2550
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549
[ภาพกิจกรรม]
500716Tsukuba 16 กรกฎาคม 2550
ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยน Tsukuba จากประเทศญี่ปุ่น
[ภาพกิจกรรม]
500704QA1 4-7 กรกฎาคม 2550
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
[ภาพกิจกรรม]
500613Tennessee-II 13 มิถุนายน 2550
ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก University of Tennessee, USA
[ภาพกิจกรรม]
500526FreshyCmp4 26-27 พฤษภาคม 2550
Freshy Camp #4
[ภาพกิจกรรม]
500411EEEC 11 เมษายน 2550
งานสงกรานต์ศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
500410SongKran 10 เมษายน 2550
งานสงกรานต์ ประจำปี 2550                                                                                                                                     
[ภาพกิจกรรม]
500404EngKPS 4-5 เมษายน 2550
การสัมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2550
[Album1], [Album2]
500330Sport 30 มีนาคม 2550
งานกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี 2550
[ภาพกิจกรรม]
500321EEEC 21 มีนาคม 2550
ศูนย์พลังงานฯต้อนรับ บ.เอกชน จาก จ.พิจิตร
[ภาพกิจกรรม]
500228EEEC 28 กุมภาพันธ์ 2550
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจาก ร.ร.วัดคูหาสวรรค์
[ภาพกิจกรรม]
500217Leader5 17-18 กุมภาพันธ์ 2550
โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต
[ภาพกิจกรรม]
500209Tennessee 9 กุมภาพันธ์ 2550
ต้อนรับคณะจาก University of Tennessee
[ภาพกิจกรรม]
500209AEConf13 9 กุมภาพันธ์ 2550
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2550
[ภาพกิจกรรม]
500207Final-smn 7 กุมภาพันธ์ 2550
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2549
[ภาพกิจกรรม]
500202CEday 2 กุมภาพันธ์ 2550
"รวมพลคนรักโยธา ครั้งที่ 1" (CE Day #1)
[ภาพกิจกรรม]
500115EEEC 15 มกราคม 2550
ทำบุญขึ้นปีใหม่ศุนย์พลังงานฯ 2550
[ภาพกิจกรรม]
500105HPNY

5 มกราคม 2550
กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่คณะฯ 2550
[ภาพกิจกรรม]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   
Scroll to top