Index        fb icon  ปัจจุบัน-2556  | 2555-2549
tool-gallery01
ภาพกิจกรรม 2551 (2008)
511225EEEC 25 ธันวาคม 2551
คณะจาก อบจ.นครสวรรค์ เยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
511203OPEng 3-10 ธันวาคม 2551
เปิดโลกวิศวกรรม'51
[นิทรรศการงานวิจัย],  [การแข่งขัน],  [การประชุมและสัมมนาวิชาการ]
511112EEEC 12 พฤศจิกายน 2551
นักเรียนจาก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
511031VStar 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2551
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
[ภาพกิจกรรม]
511024Thamma 24-26 ตุลาคม 2551
โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2551
[ภาพกิจกรรม]
510930PA 30 กันยายน - 19 ตุลาคม 2551
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 10
[ภาพกิจกรรม]
510929EEEC 29 กันยายน 2551
โครงการที่ปรึกษาสร้างกระบวนการเรียนรู้สาธิตฯ ศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
510917QA-KUKPS 17 กันยายน 2551
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต
[ภาพกิจกรรม]
510917Retire-kukps 17 กันยายน 2551
งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ มก.กพส.
[ภาพกิจกรรม]
510916Retire 16 กันยายน 2551
งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมสาสตรื กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
510901EEEC 1 กันยายน 2551
ศูนย์พลังงานฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Eco-Village ณ จ.สุพรรณบุรี
[ภาพกิจกรรม]
510825E-exam 25 สิงหาคม 2551
การอบรมการใช้ระบบ E-exam
[ภาพกิจกรรม]
510807MusicRx 7 สิงหาคม 2551
ดนตรีรีแลกซ์ #7
[ภาพกิจกรรม]
510804Tsukuba 4 สิงหาคม 2551
ต้อนรับคณะจาก University of TSUKUBA, Japan
[ภาพกิจกรรม]
510804CPE 4 สิงหาคม 2551
โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา วิศวะ คอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
510730KUConnect 30 กรกฏาคม 2551
การประชุมโครงการธนาคารหน่วยกิต
[ภาพกิจกรรม]
510722Bundit 19-22 กรกฏาคม 2551
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550
[ภาพกิจกรรม]
510627EEEC

27 มิถุนายน 2551
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจาก University of Louisiana
[ภาพกิจกรรม]

510619TcherD

19 มิถุนายน 2551
วันไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]

510614First-Smnr

14 มิถุนายน 2551
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2551
[ภาพกิจกรรม]

510613QA

13-20 มิถุนายน 2551
การตรวจประเมินคุณภาพฯ ภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
[ภาพกิจกรรม]

510530Freshy

30-31 พฤษภาคม 2551
Freshy Camp #5
[ภาพกิจกรรม]

510529LectMt 29 พฤษภาคม 2551
การประชุมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]
510526ParentD 26 พฤษภาคม 2551
โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2551
[ภาพกิจกรรม]
510521Strategy 21-23 พฤษภาคม 2551
โครงการประชุมระดมสมองการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
[ภาพกิจกรรม]

 

510515EEEC

15 พฤษภาคม 2551
ศูนย์ฯ ต้อนรับคณะจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด จ.ฉะเชิงเทรา
[ภาพกิจกรรม]

510508EEEC

8 พฤษภาคม 2551
คณะผู้บริหารจาก บริษัท กลุ่ม G79 จำกัด ดูงานโรงไฟฟ้า
[ภาพกิจกรรม]

510506QA-Tr

6-7 พฤษภาคม 2551
การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
[ภาพกิจกรรม]

510502EEEC

2 พฤษภาคม 2551
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจาก จ.ระนอง
[ภาพกิจกรรม]

510428KUBank 28 เมษายน 2551
วันปฐมนิเทศนักเรียน โครงการธนาคารหน่วยกิต
[ภาพกิจกรรม]
510427CPE 27-29 เมษายน 2551
สัมมนาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[ภาพกิจกรรม]
510422EngKPS5 22 เมษายน 2551
วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ 5
[ภาพกิจกรรม]
510401EEEC 1 เมษายน 2551
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจาก อบต.ธารเกษม จ.สระบุรี
[ภาพกิจกรรม]
510320EEEC 20 มีนาคม 2551
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจาก จ.ระยอง
[ภาพกิจกรรม]
510318EEEC 18 มีนาคม 2551
คณะจาก อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
510309CE-ByeN

9 มีนาคม 2551
งานเลี้ยงอำลา เรือสำราญ ต่อยอด รุ่น 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
[ภาพกิจกรรม]

510222EEEC 22 กุมภาพันธ์ 2551
คณะจาก อบต.ลานสัก จ.อุทัยธานี ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[ภาพกิจกรรม]
510207EEEC 7 กุมภาพันธ์ 2551
คณะจาก ทต.เวียงยาง อ.เมือง จ.ลำพูน ดูงาน
[ภาพกิจกรรม]
510207IRPUS 7 กุมภาพันธ์ 2551
โครงการ IRPUS
[ภาพกิจกรรม]
510202KU65 2 กุมภาพันธ์ 2551
ผู้บริหารร่วมงานวันสถาปนา มก. ครบรอบ 65 ปี
[ภาพกิจกรรม]
510215BestStd 15 กุมภาพันธ์ 2551
พิธีมอบโลห์นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
[ภาพกิจกรรม]
510102FnSmnr 2 กุมภาพันธ์ 2551
โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2550
[ภาพกิจกรรม]
510130CE 30 มกราคม 2551
วันคล้ายวันสถาปนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
[ภาพกิจกรรม]

 

510124flas9 24 มกราคม 2551
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีเปิดอาคารใหม่ (อาคาร 9) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศวท.)
[ภาพกิจกรรม]
510118CE-day2 18 มกราคม 2551
รวมพลคนรักโยธา ปี 51 (CE Day #2)
[ภาพกิจกรรม]
510104EEEC

4 มกราคม 2551
ศูนย์พลังงานฯ ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2551
[ภาพกิจกรรม]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   
Scroll to top