Index          
tool-gallery01
มีนาคม 2558 (๋March 2015)
580331Exec-St1 31 มีนาคม 2558
โครงการผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 1
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580331Sindicatum 31 มีนาคม 2558
นิสิตวิศวฯ กำแพงแสน เยี่ยมชมบริษัท Sindicatum
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580330CPE-Merit 30 มีนาคม 2558
งานทำบุญและพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580328CPE-Ld 28-29 มีนาคม 2558
ค่ายพัฒนาผู้นำนิสิตและการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580327BRICOM2015 27-31 มีนาคม 2558
วิศวฯ โยธา กำแพงแสน คว้าแชมป์ การแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเชีย Asia BRICOM 2015 สมัยที่ 2 ติดต่อกัน
[รายละเอียด]
[Album1]
[Presentation]
580327FEConf1 27 มีนาคม 2558
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (The 1st National Food Engineering Conference 2015)
[รายละเอียด]
[Album1] [Album2
[วีดีทัศน์กิจกรรม]
580326Exec-St2 26 มีนาคม 2558
โครงการผู้บริหารพบนิสิตชั้นปีที่ 2
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580324SkmMnre 24 มีนาคม 2558
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม เยี่มชมศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580324SPSKPS-HBD 24 มีนาคม 2558
ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 10 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580323EngKPS-Aw 23 มีนาคม 2558
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580320Prachuap 20-29 มีนาคม 2558
ศูนย์พลังงานฯ ร่วมแสดงนิทรรศการในงานท่องเที่ยวและงานกาชาด จ.ประจวบฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580318Agri36 18 มีนาคม 2558
ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 36 ปี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580317TSAE2015 17-19 มีนาคม 2558
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ร่วมการประชุมวิชาการ TSAE 2015
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580312HBD2015 12 มีนาคม 2558
พิธีมอบรางวัล การแข่งขันการพัฒนาหุ่นยนต์สร้างบ้าน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580311KUAdm 11 มีนาคม 2558
KU Admission ประจำปีการศึกษา 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580310Pnreo 10 มีนาคม 2558
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีและสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ดูงานศูนย์พลังานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580309Intg 9 มีนาคม 2558
เวทีคืนข้อมูล “ความมั่นคงด้านน้ำ จ.นครปฐม”
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580308Warocha 8 มีนาคม 2558
น.ส.วโรชา ศรีพุทธโชติ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580306Prapasri-FishF 6 มีนาคม 2558
รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์ และคณะ ได้รับอนุสิทธิบัตร "อาหารสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม"
[รายละเอียด]
580306Kanitta-Sorce 6 มีนาคม 2558
อนุสิทธิบัตร "ผลิตภัณฑ์ซอสเข้มข้นที่ได้จากการหมักพืชผักผลไม้และดอกไม้พื้นบ้าน"
[รายละเอียด]
580309ISUZU 6 มีนาคม 2558
ISUZU มอบเครื่องมือตรวจสอบเครื่องยนต์ TECH 2
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580305PruPree 5 มีนาคม 2558
สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580309EngSriKU 5 มีนาคม 2558
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580302KU-UT 2 มีนาคม 2558
คณะฯ ต้อนรับนักศึกษานานาชาติ KU-UT Student Symposium 2015
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580302HBD 2 มีนาคม 2558
ทีมหุ่นยนต์ วิศวฯ กพส. คว้าแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน
[รายละเอียด]
[Album I] [Album II]
580301IE-Sport 1 มีนาคม 2558
กีฬาฮาเฮ เราชาว IE-Logistics
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                      
   
Scroll to top