Index          
tool-gallery01
เมษายน 2558 (๋April 2015)
580430ThaiNS 30 เมษายน 2558
บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด สอบสัมภาษณ์นิสิต วศ.คอมฯ
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580428ThaiNS 28 เมษายน 2558
นิสิต วศ.คอมฯ สอบเข้าทำงานกับบริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580427KUPresCouc 27 เมษายน 2558
คณบดีร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580426MEKU 26 เมษายน 2558
ศูนย์พลังงานฯ บรรยายพิเศษ นิสิต วศ.เครื่องกล มก.บางเขน
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580425Mukdahan-mnre 25 เมษายน 2558
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580424Nida 24 เมษายน 2558
ศูนย์พลังงานฯ ให้การบรรยายแก่ผู้เข้าอบรม นักบริหารระดับสูง ของนิด้า
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580424TPA-BAD-I 23-24 เมษายน 2558
ทีม InRoc B.K.B. ผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ ประเทศไทย 2558 (BADMINTON TPA ROBO-GAME 2015) (รอบคัดเลือก)
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580423Maeramphueng 23 เมษายน 2558
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะจาก อบต.แม่รำพึง จ.ประจวบคีรีขันธ์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580422-12EngKPS 22 เมษายน 2558
วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 12 ปี
[รายละเอียด]
[Album1] [Album1]
580421MU-Env8 21 เมษายน 2558
ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับนักเรียนโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของ อบจ.สมุทรสาคร รุ่นที่ 8
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580519FE2555 20 เมษายน 2558
หลักสูตรวิศวกรรมการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร
[รายละเอียด]
580703Betagro GT 9 เมษายน 2558
นิสิต 2 คน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผ่านเข้ารอบ 24 คน ใน "Betagro Food Safety Society 2015"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580409SongKran 9 เมษายน 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
[รายละเอียด]
[Album1], [Album2], [Album3]
580408Pijit 8 เมษายน 2558
ศูนย์พลังงานฯ ให้การต้อนรับ อบจ.และ ทสจ.พิจิตร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580408KUKPS-CAT 8 เมษายน 2558
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในวิทยาเขต กพส. กับ CAT
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580403ByeNiorCPE 3 เมษายน 2558
งานปัจฉิมนิเทศนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 5
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580403JobsFair 3 เมษายน 2558
Job Fair 2015
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580402AEProjConf21 2 เมษายน 2558
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการนำไปใช้ประโยชน์ ภาคบรรยาย จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580402TTNI 2 เมษายน 2558
การสอบเข้าทำงานกับบริษัท TTNI และ TTET วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580402PP 2 เมษายน 2558
พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม
580402Sirindhorn 2 เมษายน 2558
ผู้บริหารคณะฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]                                                                                                                                                                                                                                                                      
   
Scroll to top