Index          
tool-gallery01
มิถุนายน 2558 (๋June 2015)
580630Nantawat

30 มิถุนายน 2558
ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน ได้รับใบประกอบวิชาชีพพิเศษ ทางด้านวิศวกรรมการกัดกร่อน ของ NACE International Institute สหรัฐอเมริกา
[รายละเอียด]

580730RFund

30 มิถุนายน 2558
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580626QA58-A

26 มิถุนายน 2558
โครงการ QA สัญจร
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]

580625NCU-KUKPS2 25-27 มิถุนายน 2558
The 2nd NCU - KU KPS Joint International Symposium on Civil and Infrastructure Technology 2015, NCU, Taiwan
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580624Ayy-Epac 24-25 มิถุนายน 2558
คณะจาก จ.พระนครศรีอยุธยาและบริษัทอีแพ็ค ดูงานศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2]
580623KUAward14 23 มิถุนายน 2558
ทีมแชมป์ 2 สมัย BRICOM ASIA 2015 รับ "โล่เชิดชูเกียรติ" ในงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ "เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 14"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580622engrdept 22 มิถุนายน 2558
รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ได้รับเกียรติบัตรจากกรมการทหารช่าง
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580618NPHT13 18-19 มิถุนายน 2558
รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายชมเชย ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580615SVN-Award 16 มิถุนายน 2558
คณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วสท. ได้รับรางวัล "SVN Award" ประจำปี 2557
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[Presentation]
[Poster]
580615Admissions 15 มิถุนายน 2558
การสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580614TPA-Sun 13-14 มิถุนายน 2558
"Green Tree" ทีมกองเชียร์จากชุมนุมสันทนาการ คว้ารางวัล "รองชนะเลิศกองเชียร์" ในการประกวดกองเชียร์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[วีดิทัศน์กิจกรรม]
580614PPA-PLC 13-14 มิถุนายน 2558
ทีมหุ่นยนต์ วิศวฯ กพส. คว้ารางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการเเข่งขัน PLC TPA Robot Contest 2015
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580610Thammig 10 มิถุนายน 2558
ศูนย์พลังงานฯ และภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนธรรมมิกวิทยา
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580609MT-P 9 มิถุนายน 2558
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[เอกสารประกอบการประชุม]
580609MT-L 9 มิถุนายน 2558
การประชุมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
[เอกสารประกอบการประชุม]
580608WWPump 8 มิถุนายน 2558
Wastewater Pumping Seminar 2015
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580605TSAE-J 5 มิถุนายน 2558
Thai Society of Agricultural Engineering Journal - วารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI
[รายละเอียด]
580602In-Pathum 2-5 มิถุนายน 2558
คณะจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีศึกษาดูงานศูนย์พลังงานฯ
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม: [2 มิ.ย. 58] [3 มิ.ย. 58] [4 มิ.ย. 58] [5 มิ.ย. 58]
580608KUGame-ETC 1-8 มิถุนายน 2558
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมแข่งขันกีฬา "เกษตรศาสตร์เกมส์"
[รายละเอียด]
[ภาพกิจกรรม]
580603KUGame-TT 1-8 มิถุนายน 2558
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 "เกษตรศาสตร์เกมส์"
[รายละเอียด]
ภาพกิจกรรม: [2-3 มิ.ย.58] [4 มิ.ย.58] [5 มิ.ย.58] [6 มิ.ย.58-I] [6 มิ.ย.58-II] [7 มิ.ย.58] [8 มิ.ย.58]                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
Scroll to top