วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2559 00:00

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ได้รับเกียรติบัตรจากกรมการทหารช่าง

engrdept

          รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศเกียริติคุณ จาก กรมการทหารช่าง ในฐานะที่เป็นผู้ทำประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือแก่ กองทัพบก และเหล่าทหารช่าง เป็นอย่างดียิ่ง ในงานวันสถาปนาเหล่าทหารช่างครบรอบ 140 ปี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 3452 times
Scroll to top