วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2559 00:00

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Bancha-senate

          รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. ได้รับเกียรติบัตร จาก คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

Read 5141 times

Latest from

Scroll to top