วันศุกร์, 03 มิถุนายน 2559 00:00

KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2

KM591-2

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ดำเนิน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 สำหรับครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยเป็นการชี้แจงถึงแนวทางในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ซึ่งจะมีการตรวจประเมินเร็ว ๆ นี้ ซึ่งในครั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจากทุกภาควิชาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างพร้อมเพรียงกัน

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3เอกสาร
          1. การเตรียมรับการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
          2. เอกสารชี้แจงแนวทางการประเมินฯ แก้ไข 25 พ.ค. 2559
          3. การเตรียมรับการประเมินสำหรับหลักสูตรยืม
          4. หารือแนวทางประเมิน (หลักสูตรยืม)
          5. คู่มือประกันฯ ระดับหลักสูตร - 2559-04-04
          6. รายนามของผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร - 2559-05-25


ข่าวเกี่ยวข้อง:

arrow2L3KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1 [รายละเอียด] [11 พ.ค. 59]

arrow2L3KM-โครงการจัดการความรู้ (KM) ปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [28 เม.ย. 59]

Read 1901 times
Scroll to top