วันอังคาร, 14 มิถุนายน 2559 00:00

KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 3

KM1-3

          คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ดำเนิน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 สำหรับครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง "แนวทางการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ครั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

arrow2L3ภาพกิจกรรม


ข่าวเกี่ยวข้อง:

arrow2L3KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 [รายละเอียด] [1 มิ.ย. 59]

arrow2L3KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1 [รายละเอียด] [11 พ.ค. 59]

arrow2L3KM-โครงการจัดการความรู้ (KM) ปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [28 เม.ย. 59]

Read 1874 times
Scroll to top