วันอังคาร, 09 สิงหาคม 2559 00:00

KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 4

KM591-4

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำโดย อ.ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประเมินผลและจัดการความรู้ และรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดำเนิน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 4 สำหรับครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องทฤษฎีการจัดการความรู้ โดยการจัดการความรู้ที่กำลังดำเนินการอยู่เป็นประเภท Process Based Knowledge Managment คือ เป็นการจัดการความรู้ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากกระบวนการต่าง ๆ แล้วทำการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดการคุณภาพรวม (TQM) การพัฒนากระบวนการ (Process Improvement) เป็นต้น

arrow2L3ภาพกิจกรรม


ข่าวเกี่ยวข้อง:

arrow2L3KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 3 [รายละเอียด] [13 มิ.ย. 59]

arrow2L3KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 [รายละเอียด] [1 มิ.ย. 59]

arrow2L3KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1 [รายละเอียด] [11 พ.ค. 59]

arrow2L3KM-โครงการจัดการความรู้ (KM) ปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายละเอียด] [28 เม.ย. 59]

 
Read 2347 times
Scroll to top