วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2559 00:00

KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหน่วยงานย่อย ครั้งที่ 2

KM592-2

          คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำโดย อ.ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประเมินผลและจัดการความรู้ และรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดำเนิน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหน่วยงานย่อย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 สำหรับในครั้งนี้ เป็นการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการความรู้สายสนับสนุนต่อจากครั้งแรก โดยมีตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม

arrow2L3ภาพกิจกรรม


 ข่าวเกี่ยวข้อง:
 arrow2L3KM-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรระดับหน่วยงานย่อย ครั้งที่ 1 [รายละเอียด] [24 มิ.ย. 59]
Read 1823 times
Scroll to top