วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2560 00:00

งานแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวะ มก. ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

Chouw

          รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ เข้ารับโล่แสดงความยินดี ใน "งานแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2559" ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

arrow2L3ภาพกิจกรรม clickhere

Read 1553 times

Latest from

Scroll to top