วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2560 00:00

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จ.เชียงราย

Chouw2017 art

          เมื่อค่ำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17:50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทอดพระเนตรลานนิทรรศการ ซึ่งจัดแสดงความแตกต่างระหว่างต้นชาน้ำมันและต้นชาชงดื่ม ประวัติการปลูกต้นชาน้ำมันในประเทศไทย ประโยชน์และขั้นตอนการผลิตน้ำมันชาของโรงงานผลิต ซึ่งมีพระราชดำริให้เป็นต้นแบบ ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตที่เข้าใจง่าย ถูกสุขอนามัยและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนผลิตผลิตภัณฑ์จากกากวัตถุดิบ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกส่วนของพืช ซึ่งในการนี้ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรภายในศูนย์วิจัยฯ ร่วมรับเสด็จและถวายรายงานการปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิต

 arrow2L3วีดิโอข่าว

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก CH7NEWS

arrow2L3ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

ข่าวเกี่ยวข้อง:
รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จ.เชียงราย [รายละเอียด] [10 กุมภาพันธ์ 2559]
ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จ.เชียงราย [รายละเอียด] [5 กุมภาพันธ์ 2556]
ผู้บริหารคณะฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จ.เชียงราย [รายละเอียด] [16 กุมภาพันธ์ 2554]

 
Read 1908 times

Latest from

Scroll to top