วันศุกร์, 21 เมษายน 2560 00:00

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๔

14EngKPS 01

          รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ ๑๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๙๔๐๑ อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร ๙) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 14EngKPS 02

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือกำเนิดตั้งแต่วันที่แยกการบริหารงานออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ จึงถือว่าวันนั้นเป็นวันสถาปนาคณะฯ และยึดวันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาฯ นับจนถึงวันนี้ก็ครบ ๑๔ ปีเต็ม (เนื่องจากปีนี้ วันที่ ๒๒ ตรงกับวันเสาร์ จึงจัดงานวันศุกร์ที่ ๒๑ แทน)

         สำหรับพิธีการในวันคล้ายวันสถาปนาฯ วันนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ร่วมพิธีอุทิศสำรับคาวหวานแก่เจ้าที่เจ้าทางและบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น. บรรดาแขกผู้มีเกียรติต่างทยอยกันมาร่วมงานและร่วมแสดงความยินดี มีพิธีสงฆ์ พิธีมอบทุนการศึกษา/มอบโล่แก่บุคลากรดีเด่นของคณะฯ/บุคคลภายนอกสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมคณะฯ และพิธีรดน้ำและขอพรจากอาจารย์อาวุโส ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และที่พิเศษสำหรับปีนี้คือการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Dr. Satoru Tsuchikawa จาก Nagoya University, Japan เรื่อง "Status, Limit and Future of NIR Technology as Agricultural spectroscopy"

arrow2L3ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3] [Album4] [Album5] [Album6]clickhere
 
arrow2L3Official site 14 ปี clickhere
Read 1629 times

Latest from

Scroll to top