วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560 00:00

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

Chouw01

          เมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในงาน ดงตาลสัมพันธ์' 60 ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่น E39 รับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น ภาคการศึกษา ประจำปี 2560 ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับทางคณะฯ เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท และนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E39 มอบทุนนิสิตต่อเนื่องให้แก่นิสิตวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 55,000 บาท อีกด้วย

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับคณบดี และขอขอบพระคุณทางสมาคมฯ และนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E39 เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

Chouw02

Chouw03

Chouw04

arrow2L3ภาพกิจกรรม


arrow2L3ประวัติ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์

Read 2598 times

Latest from

Scroll to top